Bc. Ludmila Crhová

Bakalářská práce

Sociální marketing a jeho efektivnost při řešení sociálních problémů

Social marketing and its effectiveness in solving social problems
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Zabývá se efektivností sociálního marketingu při řešení sociálních problémů. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy marketingu a porovnání komerčního a sociálního marketingu, větší prostor je věnovaný výkladu pojmu sociálního problému a společenské odpovědnosti podniku. Následující kapitola se věnuje problematice …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. It deals with the effectiveness of social marketing in solving social problems. The theoretical part characterizes the basic concepts of marketing and contains comparison of commercial and social marketing. In the process more attention is paid to the interpretation of social problem and social responsibility of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní