Jana OLŠÁKOVÁ

Master's thesis

Plošný průzkum vesnice Janovice v Podještědí

The general survey of village Janovice v Podještědí
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá plošným průzkumem obce Janovice v Podještědí. Na začátku je popsána metoda průzkumu, podle které se bude postupovat. Následuje zhodnocení literatury a pramenů vhodné k této práci. Dějiny obce z písemných pramenů jsou v následující kapitole. Terénní průzkum osvětluje současnou zástavbu obce a jeho výsledek je uveden v přílohách a výsledném vyhodnocení. Byly zhodnoceny …viac
Abstract:
Entire thesis is about a area research of Janovice v Podještědí village. In the beginning, there is a method of research described, which I followed. Then next value literature and sources of information suitable for this project. The field survey describes current settlement of the village and it´s result is given in the appendices and final evaluation. And other sources of informations such as meetings …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Miroslav Kolka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLŠÁKOVÁ, Jana. Plošný průzkum vesnice Janovice v Podještědí. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Historical Sciences / Cultural History

Práce na příbuzné téma