Mgr. Amir Džaferagič

Bakalářská práce

Aplikace pro obchodování na internetu

E-commerce applications
Anotace:
Cílem této práce je analýza technologií a nákupních metod, které jsou používány v současných aplikacích pro elektronické obchodování. Získané znalosti budou využity pro vytvoření jednoduchého internetového obchodu.
Abstract:
The purpose of this thesis is to analyse technology and shopping methods which are used in current e-commerce applications. Obtained knowledge will be used to design and implementation of simple e-shop web application.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika