Bc. Jan Petr

Diplomová práce

E-Learningový kurz pro předmět ICT na střední odborné škole v prostředí LMS Moodle

E - learning Moodle course for the ICT subject at secondary school
Anotace:
Diplomová práce „E-Learningový kurz pro vybranou třídu v prostředí LMS Moodle“ pojednává o možnostech a vzrůstajícím vlivu elektronického vzdělávání na střední škole. Součástí této práce je krátký výzkum stávající situace, pohledy vyučujících i žáků na elektronickou podporu výuky. Výstupem je analýza dotazníkových šetření, na základě které je vytvořen nový e-learningový kurz v prostředí LMS Moodle …více
Abstract:
The thesis "The E-learning course for the selected class in the LMS Moodle" discusses the possibilities and the growing influence of e-learning at secondary school. Part of this work is a short research of current situation, views of teachers and students to electronic support of education. The output is the analysis of the questionnaire. The new E-learning course in the LMS Moodle is created based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jan Krejčí
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy