Bc. Lenka Vísnerová, DiS.

Bakalářská práce

Vliv neformálního vzdělávání na adaptaci v mateřské škole

Informal education and its influence on adaptation in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku neformálního vzdělávání dětí před nástupem do mateřské školy a jeho vlivem na následnou adaptaci na mateřskou školu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje pojem adaptace a maladaptace, věnuje se chování dítěte na začátku docházky a důvodům nepřizpůsobení se mateřské škole. Dále je zde zmíněna socializace dětí v kolektivu …více
Abstract:
Bachelor thesis is focusing on non-formal education of children before they start attending a kindergarten and its effect and following adaptation to kindergarten. The thesis is devided to theoretical and practical part. Theoretical part explains the notion of adaptation and maladaptation, follows up the child's behavior at the beginning of attendance and reasons of not to adapting to kindergarten …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy