Bc. Eva Slavíčková

Master's thesis

Signálová transdukce cytokinu Growth/Differentiation Factor -15

Signal transduction of Growth/Differentiation Factor -15
Anotácia:
Růstový diferenciační faktor-15 (GDF-15) je divergentním členem rodiny cytokinů transformujícího růstového faktoru-β (TGF-β), byl objeven před 15 lety. GDF-15 je vysoce exprimován v epiteliálních buňkách prostaty a v buňkách lidské placenty, přičemž jeho exprese při kardiovaskulárních onemocněních nebo v nádorově transformované tkáni ještě více narůstá. To naznačuje, že by mohl mít potenciální roli …viac
Abstract:
Growth/differentiation factor-15 (GDF-15) is a divergent member of the transforming growth factor-β (TGF-β) family, it was discovered 15 years ago. Normally, GDF-15 is highly expressed in prostate epithelial cells and in human placenta and its high expression is often associated with cardiovascular dysfunction or cancer progression. These findings suggest a possible significance of GDF-15 in cancerogenesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedúci: Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta