Kateřina MELENOVSKÁ

Bakalářská práce

Gastronomické technologie pro tepelné zpracování pravin a nápojů

Gastronomic technology for thermal processing of food and beverage
Abstract:
Bachelor's thesis describes the construction and technical and technological requirements for catering equipment, including a breakdown of kitchen unit from an operational per-spective. Characterizes and describes each item of equipment for thermal processing of foods and beverages that are currently in the works most often used by caterers.
Abstract:
Bakalářská práce popisuje stavebně-technické a technologické požadavky na provozy spo-lečného stravování, včetně rozdělení kuchyňského bloku z provozního hlediska. Charakte-rizuje a popisuje jednotlivá zařízení pro tepelné zpracování potravin a nápojů, která jsou v současné době v provozech společného stravování nejčastěji používána.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010
Identifikátor: 15821

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Radomil Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MELENOVSKÁ, Kateřina. Gastronomické technologie pro tepelné zpracování pravin a nápojů. Kroměříž, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii