Theses 

Obnovitelné zdroje elektrické energie – větrná energie – legislativa, povolování a ekonomika staveb a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů – Miroslava Hrdinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Miroslava Hrdinová

Bakalářská práce

Obnovitelné zdroje elektrické energie – větrná energie – legislativa, povolování a ekonomika staveb a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Renewable Resources of Electric Energy - Wind Energy – Bureaucratic and Economic Implications

Anotace: Bakalářská práce pojednává o obnovitelných zdrojích elektrické energie zvláště pak o energii větru. Seznámí nás s jednotlivými druhy obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“). Následuje přehled aktuálního stavu výroby elektrické energie z OZE v ČR se zvláštním zaměřením na větrnou energii. Práce vysvětluje legislativu ČR v oblasti energetiky a umísťování a povolování staveb a zařízení pro výrobu energie z OZE, proces povolování staveb a zařízení pro výrobu energie z vybraných OZE i současnou podporu rozvoje v oblasti energie z OZE. V práci je zpracováno ekonomické hodnocení větrné elektrárny Věžnice, kraj Vysočina, ČR. Na závěr je provedeno zhodnocení zjištěných údajů.

Abstract: Bachelor work is focused on renewable sources of energy, especially wind energy. Acquaints us with different types of renewable energy sources (further on ”RES”). There is included an actual summary of energy production from RES mainly focused on wind energy. The work explains the Czech legislation on the field of energetics the placement and licensing structures and equipment for the production of energy from RES. There is also shown permitting process structures and equipment for energy production from RES and selected current support development of energy from RES in the Bachelor thesis. The work contains economical evaluation of the wind power plant – Věžnice, Vysočina region, Czech Republic. The last part summarizes and evaluates all ascertained facts.

Keywords: OZE, větrná energie, větrná elektrárna, výkupní ceny, zelené bonusy., Renewable sources, wind energy, wind power plant (wind farm), purchase price, green energy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Oldřich Vlach
  • Oponent: Jiří Janíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz