Iveta Vyhnálková

Bakalářská práce

Scene-Setting Adverbials in BBC Documentary Films

Scene-setting Adverbials in BBC Documentary Films
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze 240 adjunktů použitých v dokumentárních filmech BBC. Cílem je jejich klasifikace ze sémantického hlediska, formy, pozice ve větě a v případě mnohačetného výskytu ve stejné pozici i jejich sled. Práce v rámci funkční větné perspektivy hodnotí také téma a réma. V závěru jsou zjištění interpretována v kontextu jazyka komentáře.
Abstract:
This bachelor thesis analyse 240 adjuncts which were used in the BBC documentary movies, classifies them based on their semantic category, form, position in a clause, and their sequences. Further, the theme and rheme function of adjuncts in the functional sentence perspective is assessed. At the end of the analysis, the findings are presented in the context of the commentary language.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petra Huschová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vyhnálková, Iveta. Scene-Setting Adverbials in BBC Documentary Films. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi