Kristýna Hučínová

Bakalářská práce

Možnosti čerpání dotací v oblasti zemědělství pro již fungující podnik a pro začínajícího zemědělce

Possibilities of drawing subsidies in the field of agriculture for an already operating enterprise and a starting farmer
Anotace:
Hučínová, K. Možnosti čerpání dotací v oblasti zemědělství pro již fungující podnik a začínajícího zemědělce. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019Bakalářská práce je zaměřena na čerpání dotací v oblasti zemědělství pro již fungující podnik a začínajícího zemědělce. První část práce popisuje teoretické poznatky ohledně současné dotační politiky programového období 2014-2020. Druhá …více
Abstract:
Hučínová, K. Possibilities of drawing subsidies in the field of agriculture for an already operating enterprise and a starting farmer. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2019The bachelor thesis is focused on drawing subsidies in the field of agriculture for an already operating enterprise and a starting farmer. The first part of the thesis describes the theoretical knowledge of the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa