Pavel Štochl

Bakalářská práce

Možnost získání dotace ze strukturálních fondů v oblasti hotelnictví

Posssibility of obtaining grants from Structural Funds in the area of Hotel Industry
Anotace:
Abstrakt ŠTOCHL, Pavel. Možnost získání datace ze strukturálních fondů v oblasti hotelnictví. (Bakalářská práce) Vysoká škola hotelová, Praha 2015. Celkový počet stran 69. Malé a střední podnikání patří k základním pilířům každé fungující ekonomiky. Cílem práce je analyzovat, jaké možnosti získání cizích zdrojů v současné době mají malí a střední podnikatelé. Obsahem práce je zpracování analýzy postavení …více
Abstract:
Abstract Possibility of obtaining grants from Structural Funds in the area of Hotel Industry (Bachelor’s thesis) High hotel school, Prague 2015. Total number of pages: 69 Small and medium business is a foundation of any functional economy. The aim of this thesis is to analyze the possibilities of foreign resources for small and medium-sized entrepreneurs in these days. The content of the work is processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze