Bc. Michal Záhoř

Master's thesis

Teorie efektivních trhů

Efficient Markets Theory
Abstract:
Cílem práce je porovnat klasickou teorii efektivních trhů s moderními teoriemi procesu absorbování informací do kurzů investičních nástrojů a analyzovat historický vývoj reakcí cen akcií na zveřejnění hospodářských výsledků. Je provedena event study reakce cen akcií 20 velkých amerických společností na zveřejnění kvartálních hospodářských výsledků mezi lety 2011 a 2016. Výsledky ukazují, že ceny akcií …more
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the classic efficient markets theory to modern theories of asset prices adjustment to new information and to analyze historical development of stock price reactions to earnings announcements. We conduct an event study of stock price reactions of 20 large US companies to earnings announcements from 2011 to 2016. Our findings show, that stock prices respond to earnings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2017
  • Supervisor: Ing. Bohumil Stádník, PhD.
  • Reader: PhDr. František Jirásek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS