Bc. Darek Vít

Master's thesis

Projektový management v oblasti sportovních aktivit

Project management in Sport Activities
Anotácia:
Cílem diplomové práce "Projektový management v oblasti sportovních aktivit" je návrh projektu futsalového turnaje nadregionálního významu "Letní Orel cup 2015". Tohoto cíle se mi za pomoci zvolených dílčích (postupných) cílů formou blíže specifikovaných nástrojů a technik projektového managementu (včetně analýzy současného stavu, konkurence, SWOT a rizik) podařilo úspěšně dosáhnout. Tento projekt by …viac
Abstract:
The aim of the thesis "Project management in Sport activities" is a proposal of a futsal-FIFA tournament of multi - regional significance "Summer Eagle Cup 2015". This goal was successfully achieved by selecting partial (incremental) targets specified in more detail in the form of tools and techniques of project management (including analysis of the current state, competition, SWOT and risks). This …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií