Ing. František David

Bakalářská práce

Analýza životního cyklu produktu

Analyse of product life cycle
Anotace:
Analýze životního cyklu produktu by mělo být v každé společnosti věnováno dostatek pozornosti. Nejinak je tomu i v rámci zpracování mé bakalářské práce. V teoreticko-metodologické části je nahlíženo na produkt jako součást marketingového mixu, kterým je průběh křivky životnosti velmi ovlivňován. Čtenář je seznámen se všemi fázemi životního cyklu produktu, včetně těch, které se podílí velkou měrou na …více
Abstract:
Every company should pay enough attention to the analysis of the Product Life Cycle (PLC). It is just like that in the elaboration of my bachelor thesis. In the teoretical-methodological part the product is considered a part of the marketing mix. This mix impacts a lot the PLC. All the phases of the PLC are introduced to the reader. Phases that participate to a great degree on the successful implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní