Nataliia Pochtar

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Úloha interpersonální komunikace v sociální práci s cizinci. Úloha interpersonální komunikace v sociální práci a její vliv na integraci cizince z pohledu odborných pracovišť Prahy 14 a Prahy 7

Anotace:
Téma závěrečné práce je „Uloha interpresonální komunikace v sociální práci s cizinci a její vliv na integraci cizince, z pohledu odborných pracovišť Prahy 7 a Prahy 14“. Cílem této práce je ilustrovat, zda a jak má interpersonální komunikace mezi sociálním pracovníkem a cizincem vliv na spoluúčast cizince při jeho integraci do české společnosti? Práce se zabýva mnoha terminy vstahujicí k této problematice …více
Abstract:
The topic of the final thesis is "The role of interpersonal communication in social worker with foreigners and its influence on the integration of foreigners, from the point of view of the specialized workplaces of Prague 7 and Prague 14". The aim of this work is to find out whether interpersonal communication between a social worker and an foreigner influences the alien's participation in his integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Mašát
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická