Theses 

Úloha interpersonální komunikace v sociální práci s cizinci. Úloha interpersonální komunikace v sociální práci a její vliv na integraci cizince z pohledu odborných pracovišť Prahy 14 a Prahy 7 – Nataliia Pochtar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Nataliia Pochtar

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Úloha interpersonální komunikace v sociální práci s cizinci. Úloha interpersonální komunikace v sociální práci a její vliv na integraci cizince z pohledu odborných pracovišť Prahy 14 a Prahy 7

Anotace: Téma závěrečné práce je „Uloha interpresonální komunikace v sociální práci s cizinci a její vliv na integraci cizince, z pohledu odborných pracovišť Prahy 7 a Prahy 14“. Cílem této práce je ilustrovat, zda a jak má interpersonální komunikace mezi sociálním pracovníkem a cizincem vliv na spoluúčast cizince při jeho integraci do české společnosti? Práce se zabýva mnoha terminy vstahujicí k této problematice, prostřednictvím nich popisuje jednotlivé okruhy důležité pro porozumění úlohy interpersonální komunikace v sociální práci s cizinci. Přitom se opírá o dostupnou odbornou literaturu, internetové zdroje a aktuální legislativu. V neposlední řadě nás seznamuje s činností a zkušenostmi sociálnich paracovniků, obor cizincu a narodnostní menšiny, na Městském úřadě Praha 7 a Praha 14.

Abstract: The topic of the final thesis is "The role of interpersonal communication in social worker with foreigners and its influence on the integration of foreigners, from the point of view of the specialized workplaces of Prague 7 and Prague 14". The aim of this work is to find out whether interpersonal communication between a social worker and an foreigner influences the alien's participation in his integration into Czech society. The thesis deals with special terminology, which describes the individual circuits important for understanding the role of interpersonal communication in social work with foreigners. It is based on professional literature, Internet resources and current legislation. Last but not least, it introduces us to the activities and experiences of social parachers, foreigners and national minorities, the Municipal Office of Prague 7 and Prague 14.

Klíčová slova: komunikace, naslouchání, porozumění, klient cizinec, kompetence socíálniho pracovnika, integrační politika/communication, listening, understanding, client alien, competence of a social worker, integration policy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Mašát
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:43, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz