Bc. Lenka Ječmenová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Specifika sociální práce s oběťmi domácího násilí

Anotace:
Absolventská práce s názvem „Specifika sociální práce s oběťmi domácího násilí“ se ve své teoretické části věnuje dvěma velkým kapitolám. První kapitola se zabývá domácím násilím obecně a její součástí jsou témata: definice pojmu domácí násilí, jednotlivé formy domácího násilí, charakteristika typické oběti domácího násilí, dopady domácího násilí na oběti a popis cyklu domácího násilí. Druhá kapitola …více
Abstract:
Thesis with the name "The specifics of social work with the victims of domestic violence" has in the theoretical part two big chapters. The first one deal with domestic violence generally. Individual parts of this chapter are: definition of domestic violence, types of domestic violence, characteristics of typical victim of domestic violence, impact of domestic violence and description of cycle of domestic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Hana Pazlarová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie