Bc. Marie Škvařilová

Master's thesis

Role otce v rodině a aktivní otcovství z pohledu otců, matek a dětí

The fathers role in the family and active paternity from the perspective of fathers, mothers and children
Abstract:
Diplomová práce Role otce v rodině z pohledu otců, matek a dětí si klade za cíl poskytnout základní vhled do charakteristik ženské a mužské výchovy, mateřství a otcovství, a problematiky vlivu otce na vývoj dětí. Dále se bude zabývat tím, jak matka vnímá vztah otce s dítětem a jeho rozvoj již od početí. Nedílnou součást práce představuje teorie Aktivního otcovství. Cílem teoretické části práce je předložení …more
Abstract:
The Diploma thesis The fathers’ role in the family and active paternity from the perspective of fathers, mothers and children aims at providing a general insight into the characteristics of upbringing by females and males, maternity and paternity, and into the issue of father’s influence on the development of children. We further focus on mother’s perception of the relationship between father and child …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Gajdošová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education

Theses on a related topic