Bc. Marie Škvařilová

Master's thesis

Role otce v rodině a aktivní otcovství z pohledu otců, matek a dětí

The fathers role in the family and active paternity from the perspective of fathers, mothers and children
Anotácia:
Diplomová práce Role otce v rodině z pohledu otců, matek a dětí si klade za cíl poskytnout základní vhled do charakteristik ženské a mužské výchovy, mateřství a otcovství, a problematiky vlivu otce na vývoj dětí. Dále se bude zabývat tím, jak matka vnímá vztah otce s dítětem a jeho rozvoj již od početí. Nedílnou součást práce představuje teorie Aktivního otcovství. Cílem teoretické části práce je předložení …viac
Abstract:
The Diploma thesis The fathers’ role in the family and active paternity from the perspective of fathers, mothers and children aims at providing a general insight into the characteristics of upbringing by females and males, maternity and paternity, and into the issue of father’s influence on the development of children. We further focus on mother’s perception of the relationship between father and child …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedúci: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Gajdošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education

Práce na příbuzné téma