Karolína Peroutková

Diplomová práce

Základy filmové řeči na pozadí raných filmových děl určené pro filmové tvoření dětí

Basics of Film speech against the Background of Early film works designed for the Film creation of children

Anotace:
Představme si situaci: dnešní malý školák, kterému z kapsy čouhá mobil s výkonnou kamerou, se setká s tvůrcem raných němých filmů, který žil zhruba o jedno a půl století dříve. Mají něco společného: oba se chtějí naučit, jak se tvoří filmy. Oba jsou na začátku a zkoumají, jak obraz dovede promlouvat, učí se základům filmové gramatiky. Jak by kratinká a jednoduchá díla prvních pionýrů mohly natočit …více
Abstract:
Let´s imagine the situation: today´s young schoolboy with a mobile with powerfulcamera poked out of his pocket meets the creator of early mute films who livedabout a century and half ago.They have something in common: They both want to learn how to make movies.They are both at the beginning, exploring how the image can speak and learningthe basics of film grammar.How could the short and simple works …více
 

Klíčová slova

filmová a audiovizuální výchova

Klíčová slova

filmová řeč

Klíčová slova

děti školního věku

Klíčová slova

pedagogická metodologie

Klíčová slova

dětský film
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2021
  • Vedoucí: Lukáš KOKEŠ
  • Oponent: Alice RŮŽIČKOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 10. 2021 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna