Patrick Axmann

Bakalářská práce

Strukturní a sociální proměny filmového průmyslu mezi druhou republikou a Protektorátem Čechy a Morava

Structural and social changes in film industry between Second Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá změnami ve filmovém průmyslu mezi druhou republikou a Protektorátem Čechy a Morava. Hlavním cílem je zaměřit se na první polovinu okupace a poukázat na vývoj, který transformoval struktury filmového průmyslu na úrovni výroby, distribuce a uvádění. Další součástí práce je případová studie zaměřená na Miloše Havla, který byl v průběhu třicátých let nejvýraznější osobností …více
Abstract:
This bachelor’s thesis explores the changes in the film industry between the period of The Second Czechoslovak Republic and Protectorate of Bohemia and Moravia. The main aim is to focus on the first half of the occupation and to point out the advancement, which transformed structures of film industry in the terms of production, distribution, cinema and its screenings. Other part of the thesis is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta