Bc. Jana Šašinková

Master's thesis

Život v krajině: Analýza zkušenosti rodin, žijících na samotě

Living in the countryside: Analysis of experience of families living in outlying parts of the countryside
Abstract:
Hlavním záměrem diplomové práce je zachytit zkušenost života ve specifickém prostředí – v krajině na polosamotách v oblasti Bílých Karpat a Valašska pohledem dvou mladých rodin, které si toto prostředí dobrovolně vybraly k životu. Teoretická část se zabývá vnímáním a vztahem člověka k životnímu prostředí, prostře-dím jako hodnotou v průběhu historie lidstva, dále pak konkrétním venkovským a měst-ským …more
Abstract:
The goal of my diploma thesis is to record an experience of living in a specific environ-ment – in a landscape of White Carpathians and Moravian Wallachia by sight of two young families who have voluntary chosen that environment for their living. The theoretical part deals with perceiving and human relation to the environment as a value in the development of human being. Then effects of rural and urban …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2013
  • Supervisor: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta