Bc. Beata Tomiczková

Diplomová práce

Za lepší život a životní prostředí: udržitelná současnost a budoucnost města Třince

For a better life and the environment: the sustainable present and the future of the city of Trinec
Anotace:
Práce se zabývá udržitelným rozvojem města Třinec. První část práce je teoretická. Zabývá se charakteristikou a vývojem udržitelného rozvoje a environmentálního pilíře. Obsahuje úvod do udržitelného rozvoje v České republice a zmiňuje některé z konceptů udržitelného rozvoje. Druhá část práce obsahuje stručnou charakteristiku vybraného území a shrnutí současného stavu životního prostředí. Nalezneme …více
Abstract:
The thesis deals with sustainable urban development in the town of Trinec. The first part is theoretical, it deals with the characteristics and evolution of sustainable development and environmental pillars. It includes an introduction to sustainable development in the Czech Republic and mentions some of the concepts of sustainable development. The second part contains a brief description of the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.
  • Oponent: MSc Tamara Faberová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií