Šárka Kottnauerová

Bachelor's thesis

Brownfield - možnosti využití brownfield na praktickém příkladu

Brownfield - possibilities of utilizing the Brownfield sites illustrated on a practical example
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využívání brownfield. Tématicky se práce člení na dvě základní části, a to teoretickou část věnovanou problematice brownfield a praktickou část. Úvodní část práce se tedy věnuje základním pojmům z oblasti brownfield, nejčastějším příčinám vzniku a obsahuje také klasifikaci jednotlivých typů brownfield včetně častých problémů při jejich rekultivaci. V praktické …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the possibilities of utilizing the Brownfield sites illustrated on a practical example. Thematically, the work is divided into two parts, a theoretical section, which addresses the Brownfield issues and its practical part. The introductory part focuses on basic concepts around Brownfield, the most common causes of it, and also contains a classification of different types …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2011
  • Vedúci: Markéta Weingärtnerová
  • Oponent: Jakub Munzar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24124