Bc. Jana Schillerová

Diplomová práce

Změny variability srdeční frekvence v průběhu pohybové léčby u obézních pacientů

Heart rate variability changes in obese patients undergoing exercise therapy
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit vliv 3-měsíční pohybové léčby na vybrané antropometrické parametry, ukazatele srdeční frekvence včetně variability srdeční frekvence a parametry zátěžové kapacity u obézních žen. Srovnání efektu pohybové intervence bylo provedeno u souboru pacientek s BMI ≥ 35 a s 25 < BMI < 35 a u celého souboru (BMI > 25). Před zahájením a po ukončení tréninku bylo provedeno …více
Abstract:
Aim of this work was to assess effects of exercise therapy on selected anthropometric parameters, indicators of heart rate including heart rate variability (HRV) and exercise capacity in obese women patients. We compared effect of physical intervention in group of patients with BMI ≥ 25 divided into subgroups: BMI ≥ 35 and 25 < BMI < 35. All measurements, including anthropometric measurements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta