Bc. Jana Schillerová

Master's thesis

Změny variability srdeční frekvence v průběhu pohybové léčby u obézních pacientů

Heart rate variability changes in obese patients undergoing exercise therapy
Abstract:
Cílem této práce bylo zhodnotit vliv 3-měsíční pohybové léčby na vybrané antropometrické parametry, ukazatele srdeční frekvence včetně variability srdeční frekvence a parametry zátěžové kapacity u obézních žen. Srovnání efektu pohybové intervence bylo provedeno u souboru pacientek s BMI ≥ 35 a s 25 < BMI < 35 a u celého souboru (BMI > 25). Před zahájením a po ukončení tréninku bylo provedeno …more
Abstract:
Aim of this work was to assess effects of exercise therapy on selected anthropometric parameters, indicators of heart rate including heart rate variability (HRV) and exercise capacity in obese women patients. We compared effect of physical intervention in group of patients with BMI ≥ 25 divided into subgroups: BMI ≥ 35 and 25 < BMI < 35. All measurements, including anthropometric measurements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta