Helena JECHOVÁ

Bakalářská práce

Sexualita ve stáří z pohledů seniorů/seniorek a z pohledu sociálních pracovníků

Sexuality in Old Age from Perspective of Seniors and from Perspective of Social Workers
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat postoj seniorů/seniorek a sociálních pracovníků/pracovnic k sexualitě ve stáří. Současný stav pojednává o potřebě sexuality ve stáří, její významnosti, změnách a možnostech uspokojení. Jednotlivé kapitoly mapují potřeby ve stáří, sexualitu ve stáří a sexualitu seniorů v pobytových sociálních službách. V souvislosti s cílem práce byl zvolen kvalitativní výzkum, metoda …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to find what the seniors and social workers think about the senior sexuality. The present state talks about the necessity of sexual activity in old age, its significance, about changes in this field and how we can satisfy this desire. Individual chapters deal with needs in the old age, the sexual activity of seniors and the possibility of saturation in facilities of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Lenka Motlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JECHOVÁ, Helena. Sexualita ve stáří z pohledů seniorů/seniorek a z pohledu sociálních pracovníků . Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5sj35m 5sj35m/2
14. 8. 2017
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.