Jana Krejsová

Diplomová práce

Pohled středoškoláků na užívání návykových látek (alkoholu, cigaret) v rodině

Looking for high school students use drugs (alcohol, cigarettes) in the family
Anotace:
Ve své práci se věnuji problematice legálních drog (alkohol a cigarety). Zabývám se jejich historií, důvody jejich užívání, krátkodobými a dlouhodobými účinky na organismus, vývojem závislosti, možnostmi léčby a přístupem společnosti k této závažné problematice. Pitím alkoholu a kouřením cigaret dochází k poškození zdravotního stavu již dětské populace, proto zde uvádím možnosti preventivních opatření …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM549

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Kateřina Soudná
  • Oponent: Gabriela Slaninová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv