Mgr. Marta Kozdas, Ph.D.

Disertační práce

Prevence závislostního chování na 2. stupni základních škol Kraje Vysočina

Prevention of addictive behavior at the 2nd level of primary schools in the Vysočina region
Anotace:
Hlavním cílem dizertační práce bylo zjištění zaměření a účinnosti vykonávaných aktivit v oblasti prevence vzniku závislostí na 2. stupni základních škol Kraje Vysočina. Vedlejšími cíli bylo zjištění konkrétního způsobu, místa užívání a možností získávání návykových látek u dvou cílových skupin. První cílovou skupinu tvořili žáci 2. stupně základních škol Kraje Vysočina. Druhou cílovou skupinu tvořili …více
Abstract:
The main objective of the thesis was to analyse the focus and efficiency of the performed activities in prevention area of creating an addiction on the 2nd degree at primary schools in Vysočina region. Another objectives were to identify particular use of addictive substences, place of use and options how to get them in two specific groups. The first was made by lower-secondary students of the primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta