Ivana ŠNEJDRLOVÁ

Bakalářská práce

Hodnotové akcie

Value stocks
Anotace:
Cílem této práce je analýza náhodně vybraných firem z několika sektorů založena na finančních výkazech těchto firem a výpočtů vybraných finančních koeficientů. Na základě této analýzy pak vybírám firmy a srovnávám výnosnost portfolia složeného z těchto vybraných firem s indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average a s portfoliem složeným ze všech těchto firem.
Abstract:
The primary purpose of this study is to analyse randomly selected companies from different sectors. My calculations are based on financial statements and selected financial indicators on these companies. Using this analysis I was able to compare the profitability of their portfolios using Index S&P and Dow Jones Industrial Average along with the portfolio of all companies.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠNEJDRLOVÁ, Ivana. Hodnotové akcie. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta