Bc. Michaela Hnátková

Master's thesis

Analýza postojů a vztahů studentů se sluchovým postižením k terciárnímu vzdělávání

Analysis of relations and attitudes of students with hearing disorders towards tercial education
Abstract:
HNÁTKOVÁ, M. Analýza postojů a vztahů studentů se sluchovým postižením k terciárnímu vzdělávání. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2008. s. 92 Předkládaná diplomová práce analyzuje edukaci sluchově postižených jedinců, především specifika terciárního vzdělávání. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část a je rozložena do čtyř kapitol …more
Abstract:
HNÁTKOVÁ, M. Analysis of relations and attitudes of students with hearing disorders towards tercial education. Diploma thesis. Brno: Masaryk University, Pedagogical Faculty, Special pedagogy department, 2008. p. 92 My thesis is aimed to analyse the education of people with hearing disorders, especially specific features of tercial education. The whole work is dividend into theoretical and practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2008
  • Supervisor: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta