Bc. Jan Lauš

Bachelor's thesis

Observační realismus ve filmu Liverpool. Neoformalistická filmová analýza

Observational realism in Liverpool. Neoformalist film analysis
Abstract:
Bakalářská práce představuje analýzu čtvrtého celovečerního filmu argentinského filmaře Lisandra Alonsa, Liverpool (2008). Využíváním přístupu neoformalistické analýzy dokazuje, že formální a stylistické prostředky jsou sdruženy do koherentní podoby skrze řídící konstrukční princip nazvaný jako observační realismus.
Abstract:
The bachelor thesis introduces an analysis of fourth feature film by Argentine filmmaker Lisandro Alonso, Liverpool (2008). It proves, by applying the approach of neoformalist analysis, that formal and stylistic devices are brought to coherent form through the control design principle phrased as observational realism.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Marie Barešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta