Bc. Patrik Soroka

Bakalářská práce

Freestyle jako "performakce". Neoformalistická analýza filmu 8. míle.

Freestyle as "performaction". Neoformalist analysis of the film 8. mile
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje neoformalistickou analýzu filmu 8. míle. Zaměřuje se na hudební sekvence obsahující souboje ve freestyle rapovém přednesu, které budí dojem, že po stylistické stránce využívají prvky videoklipu, a přitom pozdržují narativní vývoj filmu. Tuto domněnku posiluje i intertextuální čtení hudební kariéry hiphopové hvězdy Eminema, jež je lemována množstvím natočených videoklipů …více
Abstract:
This bachelor thesis presents a neoformalist analysis of a movie called 8 Mile. It focuses on music sequences containing freestyle rap battles, which create an assumption that they are using specific stylistic features of a music video and retarding the narrative of the movie. However, this assumption is understandable since Eminem's career is strongly based on the success of his music videos. By the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Šárka Gmiterková
  • Oponent: Mgr. Jan Trnka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta