Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk

Disertační práce

"Na hranicích musí panovat zákon a pořádek": Analýza budování mediální agendy a mediální reprezentace tzv. migrační krize v denících Právo a MF Dnes

"There must be law and order at the borders": Agenda building and media representation analysis of the European migration crisis in Právo and MF Dnes
Anotace:
Tato disertační práce analyzuje proces budování mediální agendy a mediální reprezentace tzv. migrační krize ve dvou denicích hlavního proudu české žurnalistiky, levostředovém Právu a pravostředové MF Dnes. Zaměří se také na legitimizaci migračních politik ve zpravodajství obou deníku. Práce vychází z kritické teorie médií. Metodologicky práce kombinuje postupy kvantitativní a kvalitativní analýzy mediálních …více
Abstract:
This dissertation thesis analyses the agenda building and media representation of the European migration crisis in the two leading Czech quality newspapers, centre-left- leaning Právo and centre-right- leaning MF Dnes. It also examines how corresponding migration policies are being legitimized in the news. The research builds on critical media research tradition and methodological framework of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 10. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií