Zuzana Šikalová

Bakalářská práce

Proměny mediální reprezentace schizofrenie v deníku MF Dnes

Changes in the media representation of schizophrenia in MF Dnes
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá proměnami mediální reprezentace schizofrenie v českém deníku MF Dnes. Cílem je zjistit, zda se v kontextu probíhajících destigmatizačních kampaní proměňuje způsob, jímž o duševně nemocných píše periodikum, tedy jak se liší mediální reprezentace mezi články publikovanými v letech 2001-2003 a články z let 2016-2018. Zaměřuje se na posouzení významnosti, jež deník přisoudil …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the changes in the media representation of schizophrenia in the Czech daily MF Dnes. The goal is to find out whether, in the context of ongoing destigmatization campaigns, the way in which the periodicals are written about mentally ill people is changing, therefore, how the media representation of this topic differs between articles published in 2001-2003 and articles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marie Bedrošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií