Theses 

Lékař a pacient - vztah založený na důvěře – Mgr. Veronika Grebeňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Veronika Grebeňová

Rigorózní práce

Lékař a pacient - vztah založený na důvěře

Doctor and patient – relationship based on reliance

Anotace: Rigorózní práce „Lékař a pacient – vztah založený na důvěře“ se zabývá vzájemnými právními vztahy mezi lékaři, nezletilými dětmi a jejich rodiči, rozebírá základní lidská práva, která v těchto vztazích figurují a analyzuje současnou judikaturu, která se této problematiky týká. Práce kriticky hodnotí českou právní úpravu domácích porodů a postavení porodních asistentek; dále se věnuje i odpovědnostním vztahům, zejména odpovědnosti trestní, a její součástí jsou i úvahy de lege ferenda k otázce trestní odpovědnosti rodičů u plánovaného domácího porodu.

Abstract: Thesis „Doctor and patient – relationship based on reliance“ deals with mutual legal relationships between doctors, infants and their parents, analyses fundamental human rights taking part in these relationships and current case-law dealing with these issues. Thesis criticizes czech home birth legislation and legal status of midwifes; it also describes liability relations, particurarly criminal responsibility, it’s part is considerations de lege ferenda concerning on criminal responsibility of parents in question of planned home birth as well.

Klíčová slova: Právo na život a zdraví, právo na soukromý a rodinný život, právo na tělesnou integritu, informovaný souhlas, odpovědnost rodičů, odpovědnost zdravotníků, domácí porod, porodní asistentka.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 3. 2016
  • Oponent: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., JUDr. Jan Mach

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:29, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz