Theses 

Význam rozvoje manažerských dovedností pro konkurenceschopnost firmy, hry a aktivity pro jejich rozvoj – Bc. Jiří Hanke

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Jiří Hanke

Bakalářská práce

Význam rozvoje manažerských dovedností pro konkurenceschopnost firmy, hry a aktivity pro jejich rozvoj

The Significance of Development of Managerial Abilities for a Firm Competitivness, Games and Activities for their Development

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na téma rozvoje manažerských dovedností. Soustřeďuje se na význam jejich rozvoje, aby firma mohla být konkurenceschopná. Cílem práce je přiblížit oblast rozvoje manažerských dovedností; přenést teoretické poznatky do používaných praktických aktivit a představit hry pro zlepšení manažerských dovedností. Práce je rozdělena na dvě části. V první části autor definuje manažera jako takového, dále popisuje rozličné role manažera, které může zastávat. Vyjmenovává jednak manažerské dovednosti, jednak formy a metody rozvoje, které se při vzdělávání využívají. V druhé části práce autor zkoumá proces rozvoje středních manažerů v konkrétní společnosti a také zda je společnost více konkurenceschopná, když dbá na to, aby její manažeři byli pravidelně proškolování a vedeni k rozvoji svých manažerských dovedností. Výsledkem pak je zjištění, zda význam rozvoje manažerů ovlivňuje postavení firmy vůči konkurenci.

Abstract: The bachelor thesis is focused on development of managerial abilities. It concentrates on the importance of developing these skills to create a competitive company. The thesis is aimed at introducing managerial skills; transferring of theoretical knowledge to practice; introducing of games that practise managerial abilities. The thesis is divided into two parts. In the first part of the thesis the author defines a manager as such and it also describes roles of a manager, managerial skills, forms and methods that are used when the managers are trained. In the second part of the thesis the author deals with a process of development of managers in a particular company. It evaluates if the company has got better chances to be competitive provided it supports the managerial development. The findings will show whether the development of managerial abilities influences the ability of the company to be competitive.

Klíčová slova: Aktivity, firma, hry, konkurence, konkurenceschopnost, manažer, manažerské dovednosti, role, rozvoj, význam, vzdělávání, activities, firm, games, competition, competitiveness, manager, managerial abilities, development, significance, training

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: Mgr. Jiří Hofbauer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:31, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz