Hana Černá

Bakalářská práce

Manažerské dovednosti ve veřejné správě

Managerial skills in public administration
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na management a na základní manažerské dovednosti potřebné pro manažery a jejich efektivní řízení organizací v podmínkách veřejné správy. Jsou porovnány teoretické požadavky na manažery veřejné správy s jejich zkušenostmi. Průzkum byl proveden mezi zaměstnanci a vedoucími zaměstnanci čtyř vybraných obecních a krajských úřadů. Odpovědi se podařilo získat od celkem 158 …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of management and basic managerial skills that are essential for managers and their ability to effectively manage organizations in the sphere of public administration. The text compares theoretical demands that public administration managers face with their practical experience. The thesis includes research that was carried out in several public administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS