Bc. Lukáš Dolníček

Bachelor's thesis

Studentské časopisy na Moravě v roce 2009 (postavení, fungování, redakční struktura, funkce)

Student's magazines in Moravia in 2009 (standing, functioning, editorial structure, function)
Anotácia:
Tato práce se zabývá vysokoškolskými studentskými časopisy v roce 2009. Cílem práce je popsat jejich postavení, redakční strukturu, fungování a funkci na škole. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části se práce zabývá vymezením pojmu studentský časopis, masovou a institucionální komunikací, mediálními organizacemi a žánrovou typologií. Druhá část práce se soustředí na popsání exogenních …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with university student’s magazines in the year 2009. The goal of this thesis is to describe their place, editorial structure, functioning and function at the university. The bachelor thesis is devided into two parts. In the first theretical part are described a conceptions of student’s magazine, mass and institutional communicaton, media oraganisaton, and the typology of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedúci: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií