Mgr. Petra Králová

Bakalářská práce

Power relations in doctor-patient communication

Power relations in doctor-patient communication
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vztahů síly v komunikaci lékařů a pacientů. Zaujímáme k ní postoj založený na kritické diskurzivní analýze (CDA) a konverzační analýze (CA) a klasifikujeme ji jako ukázku institucionálního diskurzu. Jako takovou ji pak charakterizujeme orientací k naplnění svého cíle, kterým je doktorovo získání nezbytných informací, určení diagnózy a jeho pomoc pacientovi …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of power relations in doctor-patient communication. Adopting an approach based on critical discourse analysis (CDA) and conversation analysis (CA), doctor-patient communication is classified as an example of institutional discourse. As such it is characterised, among others, by goal orientation. The goal of doctor-patient communication is for the doctor to gain the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta