Bc. Marek Trojan

Bakalářská práce

Bioakumulace současně používaných pesticidů pro žížaly

Bioaccumulation of currently used pesticides for earthworms
Abstract:
This thesis is a review about problems concerning currently used pesticides and their possible transport into the bodies of earthworms. The review is focused on bioaccumulation of currently used pesticides and the factors influential on their bioavailability in soil, like properties of the soil and chemical properties of the studied compound. For better understanding, an extensive chart summarizing …více
Abstract:
Tato práce obsahuje jednak rešerši o současně používaných pesticidech a jejich možném transferu do žížal, jednak vlastní experimentální výsledky. Rešerše je zaměřená na bioakumulaci současně použivaných pesticidů a faktory ovlivňující jejich biodostupnost, jako jsou vlastnosti půdní matrice a chemické vlastnosti studované látky. S použitím rozsáhlé tabulky sumarizující hlavní data o dostupných studiích …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta