Mgr. Marek Šudoma, Ph.D.

Disertační práce

Moderní nástroje a přístupy pro studium osudu a biodostupnosti pesticidů v půdě a souvisejících složkách životního prostředí

Modern tools and approaches to study fate and bioavailability of pesticides in soils and related environmental compartments
Anotace:
Zvyšující se nároky na zemědělské výnosy a s tím spojené hojné využívání pesticidů představují potenciální riziko pro životní prostředí a lidské zdraví. Tato disertační práce se věnuje osudu současně používaných pesticidů v životním prostředí, principům jejich distribuce mezi jednotlivými složkami (půda, voda, vzduch) s důrazem na potenciál přecházet do živých organismů. Teoretická část práce (literární …více
Abstract:
Increasing demands on agricultural yields and the associated abundant use of pesticides pose a potential risk to the environment and human health. In the present dissertation, the fate of current-use pesticides in the environment is described together with principles of their distribution among individual components (soil, water, air) and the potential of transfer to living organisms. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., Melanie Kah, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta