RNDr. Lucie Zrůstová, Ph.D.

Disertační práce

Historická analýza vývoje výuky deskriptivní geometrie na českých vysokých školách

Historical analysis of the evolution of teaching descriptive geometry at Czech universities
Anotace:
Jako věda existuje deskriptivní geometrie od konce 18. století. Základní kámen pro vědeckou výstavbu této disciplíny položil francouzský geometr Gaspard Monge ve svém díle Géométrie descriptive)(1799). S jeho jménem je rovněž spjat vznik a úspěšná činnost první technické vysoké školy na světě, École Polytechnique (Paříž, 1795). Podle vzoru pařížské techniky vznikaly další technické vysoké školy, na …více
Abstract:
Descriptive geometry as a science has been established since the late 18th century. The foundation stone of the scientific discipline was laid down by a French geometer Gaspard Monge in his work Géométrie descriptive (1799). Foundation and successful operation of the first technical university in the world, École Polytechnique (Paris, 1795), is also connected with his name. Following the model of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Molnár, CSc., doc. RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta