Mark Kristián Hochman

Diplomová práce

"Na cirkulárce kusy plechu": reflexe tvorby monodramatu

"Sheets of tin on circular saw": the reflection of creation of performance
Anotace:
Diplomová práce „,Na cirkulárce kusy plechu': reflexe tvorby monodramatu“ se zabývá procesem zkoušení monodramatu „Na cirkulárce kusy plechu“, které bylo vytvořeno během studia na JAMU a je reflektováno z pozice účinkujícího herce. Monodrama se zabývalo vztahem Filipa Topola s jeho alter egem Kiliánem Nedorym. Práce se pokouší přiblížit všechny fáze zkoušení od hledání tématu, psaní textu až po reflexi …více
Abstract:
Diploma thesis: „,Sheets of tin on circular saw': the reflection of creation of performance“ focuses on process of rehearsing monodrama „Sheets of tin on circular saw“ which was done during my studies at JAMU from an actor's point of view. Monodrama was about realationship between Filip Topol and his alter ego Kilián Nedory. This diploma thesis is trying to reflect every part of making this monodrama …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Dalibor Buš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/g8r2x/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Činoherní herectví

Práce na příbuzné téma