BcA. Jan Novák

Diplomová práce

Film a divadlo aneb jak využít filmové tvorby v práci s mladými tvůrci

Film and theatre: how to utilize film in working with young creators
Anotace:
Tato práce se věnuje využití filmu a principů filmové tvorby v divadelní výchově a výuce a v práci s amatérskými divadelními tvůrci a herci. Práce je koncipována jako rozbor vlastní praxe, konkrétně pak projektu "Verona", jenž jsem vytvořil jako svůj absolventský projekt se skupinou amatérských divadelních tvůrců. V rámci práce mapuji dopad tohoto využití na fungování skupiny, osobnostně sociální výchovu …více
Abstract:
This thesis deals with the utilization of film and the principles of film creation in theatre education and in working with amateur theatre creators and actors. Thesis is contrived as an analysis of my own work, specifically the project “Verona”, which I created as my graduation project with a group of amateur theatre creators. In this thesis I am mapping the effect of this utilization on the inner …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2022
  • Vedoucí: MgA. Lucie Hlavicová
  • Oponent: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/l4p6k/

Janáčkova akademie múzických umění

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadlo a výchova