Kateřina Novotná

Bakalářská práce

Poválečná československá měnová politika (1945-1960)

Post war czechoslovak monetary politcs (1945 - 1960)
Anotace:
Práce se zabývá vývojem československé měnové politiky v letech 1945 -- 1960. Analyzuje poválečný neutěšený stav hospodářství a měny na území Československa, pokus o nápravu poválečného stavu měnovou reformou v roce 1945, dále vývoj před převzetím moci KSČ v únoru 1948 a přechod k centrálně plánované ekonomice po vzoru Sovětského svazu, která se týkala i měnové oblasti. Práce v další kapitole analyzuje …více
Abstract:
My work tries to describe development of czechoslovak monetary politics during the period 1945 to 1960. It analyses post war pure condition of our economics and currency, first afford for improvement, the monetary reform in 1945, further the situation before penetrating of communist party into the cheef positions during February 1948 and not at least also transformation of previous economics system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: Ivan Jakubec
  • Oponent: Pavel Szobi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23535