Ondřej Chládek

Bakalářská práce

Hodnocení veřejně prospěšného projektu

Publicaly Beneficial Project Evaluation
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Hodnocení veřejně prospěšného zabývá analýzou metod pro hodnocení veřejných projektů. První část práce se týká samotné analýzy nákladů a přínosů. Druhá část zaměřena na vymezení použitých metod veřejný projekt. V části tři je popsán projekt Solar Express a analýza je aplikována na projekt Solar Express. Poslední část se zabývá interpretací výsledků
Abstract:
Subject of bachelor work "Publicali beneficial project evalution". deals with analysis of methods used for evaluation of public projects. First part of the work is concerned on cost benefit analysis itself. Second part is focused on the determination of the term public project. In the third part the project Solar Express itself is described and the analysis is applied on the project Family passports …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Marcela Papalová
  • Oponent: Václav Pešula

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava