Lukáš CHABR

Diplomová práce

Využiží Public Private Partnership projektů v Ústeckém kraji

Use of public private partnership projects in the Ustí Region
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na projekty spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP projekty), konkrétně pak na možnost jejich využití v Ústeckém kraji. Cílem práce je navrhnout dva vhodné projekty a zhodnotit jejich přínosy. Jako vhodný projekt je navržena přestavba lázní dr. Vrbenského na domov pro seniory a výstavba nového autobusového nádraží v Ústí nad Labem. Projekty jsou hodnoceny na základě …více
Abstract:
The thesis focuses on public-private partnership projects (PPP), concretely on the potential for their use in the Usti region. The aim is to propose two suitable projects and analyze their benefits. As first suitable project is proposed the reconstruction of the bath dr. Vrbenského to the retirement home and as the second project is proposed the construction of new central bus station in Ústí nad Labem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Pavol Minárik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHABR, Lukáš. Využiží Public Private Partnership projektů v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická