Theses 

Strategická analýza rodinné firmy Restaurant Helmahof – Hana Zavadilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Hana Zavadilová

Bakalářská práce

Strategická analýza rodinné firmy Restaurant Helmahof

Strategic analysis of Helmahof restaurant

Anotace: Náplní bakalářské práce je strategická analýza restaurace Helmahof. Cílem je zhodnotit současnou situaci podniku a jeho okolí a pokusit se nastínit možnost dalšího rozvoje. Práce je rozdělena na dvě části a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuji metodám a pojmům, které jsou následně využity pro část praktickou. Jedná se o vymezení pojmu strategie, analýza okolí a vnitřního prostředí, následné syntézy a specifikům rodinných firem. Praktická část představuje aplikaci teorie dle dostupných informací a dat. Jedná se o aplikaci metody PEST, Porterův model, finanční analýzy a SWOT analýzy. Následně se věnuji vlastnímu doporučení do budoucna a v závěru bakalářské práce uvádím svá zjištění.

Abstract: This bachelor thesis is a strategic analysis of Helmahof restaurant. The aim is to assess current situation of the business and its external environment and suggest a possibility of a future growth. The thesis is divided into two parts, theoretical and applied. In theoretical part I discuss methods and concepts that are subsequently applied in the second part. Main concepts are strategy, analysis of external and internal environment, synthesis and specifications of family-owned businesses. The second part is an application of the theory on the data available. It consists of PEST method, Porter´s analysis, financial and SWOT analyses. Subsequently, I mention my future recommendations and finally, I present my findings.

Klíčová slova: Strategie, SWOT analýza, Identifikace a analýza vnitřních zdrojů, Finanční analýza, analýza okolí, analýza vnitřního prostředí, Porterův model, PEST analýza

Keywords: Analysis of internal environment, Porter´s model, PEST analysis, SWOT analysis, Analysis of external environment, Identifikation and analysis of internal resources, Strategy, Financial analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ondřej Machek
  • Oponent: Aleš Kubíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50434

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:30, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz