Bc. Veronika Soukopová

Bakalářská práce

Estetická funkce a hodnota v nábytkářském designu

Aesthetic function and value in furniture design
Anotace:
Diplomová práce Estetická funkce a hodnota v nábytkářském designu se zabývá především estetickou funkcí a hodnotou Jana Mukařovského. Autorovou úlohou se stává vysvětlení již zmíněných pojmů a jejich použití v nábytkářském prostředí. Taktéž zde uvádí poznámky o zmíněných autorech, porovnání nábytku z praktického a estetického aspektu a závěrem se pokouší shrnout své poznatky v úvaze.
Abstract:
The diploma thesis Aesthetic function and value in furniture design deals with aesthetic function and value of Jan Mukařovský. The author’s role becomes explication already mentioned concepts and their use in furniture environment. Comments about mentioned authors and a comparison of practical and aesthetic aspects of furniture. Finally, the author contemplates and summarises the findings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Hluštíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta